Opłata za przyłączenie działki do sieci

Po zakupie działki budowlanej przychodzi czas na jej przyłączenie do sieci energetycznej. Podpowiadamy od czego należy zacząć i jakie są koszty przyłączenia.

Wniosek o wydanie warunków technicznych

W pierwszej kolejności do zakładu energetycznego należy dostarczyć wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych. Od tego zaczyna się cały proces przyłączenia działki do sieci. Taki wniosek można pobrać ze strony operatora systemu dystrybucyjnego, który działa na danym terenie albo w jednym z jego punktów obsługi klienta. Oprócz podstawowych danych we wniosku należy podać  moc przyłączeniową oraz zużycie energii. Składając wniosek należy załączyć mapkę geodezyjną oraz dokument potwierdzający własność działki. Na odpowiedź dystrybutor energii ma 30 dni.

Kiedy nastąpi przyłączenie do sieci?

Po wydaniu warunków technicznych otrzymujemy także projekt umowy. Tam właśnie jest określany termin, od kiedy będzie można korzystać z budowlanego prądu. W większości przypadków dana w umowie będzie mocno zawyżona – dystrybutorzy specjalnie to stosują, aby „wyrobić się” w czasie i nie płacić kar za opóźnienia. Następnie na działce instaluje się skrzynkę i zawiera umowę kompleksową, bądź dwie osobne na sprzedaż energii i dystrybucje energii.

Ile kosztuje przyłączenie do sieci?

Koszt przyłączenia do sieci energetycznej jest uzależniony przede wszystkim od tego jaki jest to rodzaj przyłącza. Do wyboru jest przyłącze kablowe oraz przyłącze napowietrzne. Sporo tańsze jest przyłącze napowietrzne. Przykładowo w Tauronie stawka opłaty za przyłącze napowietrzne wynosi 44,91 zł netto/kW, a za kablowe 61,60 zł netto/kW. Ponadto wpływ na końcowy koszt przyłącza ma jego długość (płacimy za każdy metr powyżej 200 metrów, stawki w okolicach 20-40 zł/m) oraz moc przyłączeniowa.  Dystrybutor wystawia fakturę końcową po całkowitym wybudowaniu przyłącza.