Informacje o systemie przesyłowym

Z danych jakie publikuje PSE, ilość stacji operatorów systemu przesyłowego, ciągle się zwiększa. Nic w tym dziwnego skoro powszechność dostępu i korzystanie z energii elektrycznej wymaga sprawnego działania i rozbudowywania urządzeń przesyłowych.