Uderzenia pioruna: gdzie się chronić i jak zachować?

Pioruny to wyładowania elektryczne o bardzo dużym napięciu i natężeniu prądu. Przeciętny piorun ma szerokość ok. 6 metrów, napięcie przepływającego przez niego prądu może wynosić do 300 kilovoltów (kV = 1000 V), a natężenie  ok. 140 kiloamperów (kA = 1000A). To wystarczająco, żeby zabić człowieka. Śmiertelność w wyniku porażenia piorunem wynosi ok. 1030 proc. Jak […]